Årets julemarkeder

3. desember

Middelalderuinene i Nykirken

11-16

4. desember

Middelalderuinene i Nykirken

11-16

Vil du bidra?

Fortell hva du vil bidra med, overlever det til oss eller selg selv.

Du krediteres og henvises til i sosiale medier og på det fysiske salgssted.

Vi kan dekke deler av utgifter.

Kontakt

Send en melding via Messenger, Instagram Direct eller send en e-post til:

idufje@outlook.com.

Håndverkere 2022